Szkolenia

 • Szkolenie wstępne BHP - 40 zł

 • Szkolenie okresowe BHP - 55 zł

 • Szkolenie PPOŻ - 35 zł 

 • Szkolenia online - 30 zł

Dokumenty

 • Instrukcja ppoż - od 400 zł

 • Ocena ryzyka zawodowego od 150 zł

 • Dokumentacja powypadkowa - od 350 zł

Pozostałe usługi

 • Outsorcing - od 100 zł

 • Analiza stanu BHP  - od 250 zł

 • IBWR -indywidualnie

 • BIOZ - indywidualnie

 • Facebook

©2019 by szkolenia bhp. Proudly created with Wix.com