NORMA  ISO 45001

W dniu 12 marca2018 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ( ISO ) opublikowała nową normę dotyczącą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - ISO 45001. Norma ta zastępuje obowiązującą do tej pory ISO 18001:2007 i jednocześnie z ogłoszeniem nowej normy wyznaczono 3-letni okres przejściowy. Oznacza to, że każda firma która  posiada certyfikat ISO 18001:2007 musi do 11 marca 2021 roku dokonać procesu przejścia na nową norme ISO 45001. 

Korzyści dla firm po wprowadzeniue ISO 45001:

- poprawa wyników i efektywnośći pracy

- zmniejszenie liczby wypadków i zachorowań

- zmniejszenie poziomu ryzyka zawodowego 

- eleminowanie przestojów pordukcji

- uzyskanie prestiżowego certyfikatu ISO 45001

bhplubuskie.com oferuje pomoc w przejściu na nową normę, dla tych przedsiębiorstw, których certyfikaty niedługo stracą ważność. 

Zaparaszamy do współpracy również firmy, które chcą wprowadzić u siebie System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. 

Zadzwoń i dowiedz się więcej na temat Audytu ISO 45001

  • Facebook

©2019 by szkolenia bhp. Proudly created with Wix.com