BHP - co to w ogóle jest ? 

Jeżeli jesteś pracodawcą lub pracownikiem, to na pewno spotkałeś się z pojęciem prawa pracy - i właśnie to prawo  określa przepisy związane z bezpiecznymi higienicznymi warunkami pracy. 

Każda firma powinna mieć politykę zarzązania zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników, któa wyjaśnia w jaki sposób pracodawca będzie zarządzał bezpieczeństwem pracowników, 

Jeżeli jako pracodawca zatrudniasz do 20 osób - możesz w swojej firmie sam wykonywać zadania związane z bhp ( jeżeli ukończyłeś odpowiedni kurs).

Jeżeli zatrudniasz od 21 do 100 osób możesz te zadania przekazać dla pracownika, który ma uprawnienia specjalisty ds. bhp lub zewnętrznemu specjaliście ds bhp.

 

Jeżeli zatrudniasz powyżej 100 osób to jako pracodawca masz obowiązek stworzyć w swoim zakładzie pracy - służbę bhp (osobny dział firmy zajmujący się bezpieczeństwem i higieną pracy i pracowników). 

Pracownicy - oni wiedzą najwięcej

Organizując politykę bezpieczeństwa w swojej firmie nie można zapomnieć o rozmowach z pracownikami - prowadzenie konsultacji na linii pracodawca - pracownik jest niezwykle ważnym elementem w sposobie zarządzania bezpieczeńtwem i higieną .Konsultacje to proces dwukierunkowy pozwalający zgłaszać praconikom wątpliwości na decyzje związane z BHP. 

Twoi pracownicy to osoby, które najczęściej rozumieją ryzyko związane z wykonywaniem danej pracy (biorą w tym bezpośredni udział). Zaangażowanie pracownika w podejmowanie decyzji związanej z bezpieczeństwem pokazuje, że pracodowaca poważnie traktuje zdrowie swoich pracowników - co w konsekwencji prowadzi do ogromnych zysków dla całęj firmy !

W małych firmach można przeprowadzać konsultacje z każdym pracownikiem osobno, natomiast w dużych przedsiębiorstwach taka możliwość jest bardzo ograniczona, dlatego warto stworzyć grupę przedstawicieli, którzy będą reprezentować w sprawach firmy pozostałych pracowników. 

Ocena ryzyka

Zgodnie z przepisami dotyczącymi bhp, minimum jakie musi wykonać pracodawca to - zidentyfikować możliwe zagrożenia, określić kto i w jakim stopniu jest narażony, oraz jakie należy podjąć działania, żeby tych zagrożeń nie było. 

Zarządzanie ryzykiem w firmie to proces składający się z kilku etapów : 

- po pierwsze możesz zrobić to samodzielnie lub wyznaczyć kompetentną osobą 

 - po drugie rozpoznaj zagrożenie,, ustal co może powodować wypadki przy pracy. Może tutaj pomóc kilka pytań : 

  • Jak pracują moi pracownicy ( ile godzin trwa jedna zmiana, jak często są przerwy w pracy)  ?

  • Jaki jest stan ogólny wszystkich pomieszczeń w moim zakładzie ?

  • Z jakich powodów pracownicy brali zwolnienie chorobowe ?

  • Jakie są substancje niebezpieczne w moim zakładzie pracy ?

  • Jak wielu jest modocianych pracowników w mojej firmie ?

  • Jakie niestandardowe czynności wykonują moi pracownicy ? 

- po trzecie oceń poziom aktalnego ryzyka, oceń na jakie zagrożenia narażone są poszczegóne stanowiska pracy

- po czwarte należy określić, które zagrożenie można całkowice usunąć ( i zrobić to jak najszybciej), a które należy systematycznie kontrolować

- po piąte wszystko co powyższe należy spisać w postaci karty oceny ryzyka i przedstawić swoim pracownikom, tak aby zawsze mieli do takiego dokumentu dostęp

- po szóste - wraz z pacownikami kontroluj i oceniaj ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy. 

Pierwsza pomoc

Każdy pracownik, żeby wydajnie pracować musi mieć pewność że nie grozi mu żadne niebezpieczństwo, a w skrajnych przypadkach, w ktorych występują wypadki muszą mieć pewność, że zostanie im udzielona pomoc - najszybcie jak to możliwe.  

Ty jako pracodawca masz obowiązek zapewnić i wyposażyc apteczkę pierwszej pomocy oraz przeszkolić osoby odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy.  Kązdy pracownik w firmie musi być poinformowany gdzie znajduję się taka apteczki / apteczki oraz kto jest odpowiedzialny za udzielanie pomocy. 

To w jak powinna być wyposażona apteczka, zależy od rodzaju wykonywanej pracy oraz od wielkości zakładu pracy. 

Przykłady tego co powinna zawierać apteczka : plastry, opaski zaciskowe, bandaże, agrafki, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe oraz instrukcja w jaki sposób używać tych rzeczy, które znajdują sie w apteczce. Dodatkowo w dużych firmach na każdej zmianie powinna być przeszkolona osoba odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy. 

Przekaz informacji 

Każdy kto dla Ciebie pracuje musie wiedzieć jak robić bezpiecznie i bez ryzyka dla własnego zdrowia - dotyczy to każdego pracownika, podwykonawcy czy firmy zewnętrznej. Dlatego musisz przekazać swoim pracownikom w jasny i czytelny sposób jak mają wykonywać swoją pracę bezpiecznie i bez zagrożenia dla życia ( możesz to zrobić poprzez prezentację, szkolenie, kurs). Najlepszym sposobem na przekaz takich informacji jest szkolenie wykonane przez Ciebie lub specjalistę bhp oraz aktywne włączenie pracowników do takiego szkolenia. Szkolenie powinno odbyć się w części teoretycznej oraz praktycznej - część praktyczna powinna być dużo obszerniejsza ! Osoba wykonująca takie szkolenie powinna wraz z pracownikiem aktywnie, przy jego stanowisku pracy objaśnić wszystkie zagrożenia i sposoby ich unikania.  Bhp-owiec siedzący za biurkiem nie pomoże w eleminowaniu zagrożeń np. na hali produkcyjnej. 

Pamiętaj - bezpieczeństwo pracy zwiększa zysk !

  • Facebook

©2019 by szkolenia bhp. Proudly created with Wix.com