bhplubuskie.com

"Bezpieczeństwo pracy zwiększa zysk" - Paul O'neill. 

Kultura bezpieczeństwa określana jest jako najsilniejszy czynnik jednoczący pracowników z kadrą kierowniczą, a partnerstwo stworzone w obszarze BHP można w prosty sposób przenieść na pozostałe działy firmy takie jak wydajność, szybkość produkcji, sprawność procesów. 

Stworzenie kultury bezpieczeństwa nie jest procesem łatwym i szybkim, ale dzięki naszej pomocy, wprowadzając codzienne drobne nawyki wśród pracowników - zmienisz swoją firmę na lepszą i zamożniejszą. 

Zapraszamy do wsółpracy. 

builders-1825689_1920.jpg
usb-4116934_1920.jpg
home-office-336373_1920.jpg

BHP

 • Szkolenie wstępne bhp

 • Szkolenie okresowe bhp 

 • Tworzenie instrukcji bhp 

 • Tworzenie oceny ryzyka zawodowego

 • Dokumentacja powypadkowa 

 • Audyt wewnętrzny bhp / przygtowanie do normy ISO 45001 

PPOŻ

 • Szkolenie ppoż 

 • Instrukcja ppoż 

 • Aktualizacja instrukcji ppoż 

STAŁA OBSŁUGA BHP

 • Pełen pakiet szkoleń + 2 wizyty w miesiącu

 • Pełen pakiet szkoleń + od 3 do 5 wizyt w miesiącu ł

 • Pełen pakiet szkoleń + 5 i więcej wizyt w miesiącu  

Kontakt

+48 726 357 052

 • Facebook

©2019 by szkolenia bhp. Proudly created with Wix.com